Tillbaka

Handla vin hos Winetales - enkelt, säkert och lagligt. Dessutom direkt hem till dörren!

Kort om Winetales och våra köp- och leveransvillkor:

 

 1. Winetales erbjuder unika kvalitetsviner som vi levererar direkt till hemmet till privatpersoner i Sverige. 
 2. Alla viner levereras från vårt helägda danska dotterbolag Winetales IVS med tillstånd för distansförsäljning av alkoholprodukter från Skatteverket för att sälja vin direkt till privatpersoner. Alla svenska skattter betalas av Winetales IVS. Helt enkelt lagligt och enligt svensk skattelagsstiftning.
 3. Din beställning levereras direkt hem till dörren nästkommande vecka.  I normalfallet torsdagar efter kl 18.00 nästkommande vecka vid beställning senast lördag. Viner som beställs under 15 levereras under vecka 17 (efter påsk).  Vårt transportbolag aviserar via sms i god tid när dina viner ska levereras.
 4. För leveranser utanför de fyra storstadsområdena hör transportföretaget (DHL eller Best) av sig för mer exakt tidpunkt.
 5. Transportbolaget aviserar på det telefonnummer som uppgivits vid beställningen innan leverans eller lämnar en lapp i brevlådan om ingen är hemma och då kan vinet hämtas ut på deras närmaste terminal.

 6. Vid beställningar för 900 kr eller mer är priset för frakt & hantering 49 kr per leverans oavsett var i Sverige adressen är. Vid beställningar under 900 kr är priset 199 kr per leverans. 
 7. Du måste vara 20 år för att handla av oss. Detsamma gäller för mottagaren av leveransen.
 8. Vi är medlemmar i Nätvinhandlarnas Branschorganisation - en organisation för de som säljer kvalitetsviner på nätet.

 

 Winetales IVS särskilda köpvillkor för svenska privatpersoner

 

1. Allmänt, tillämplighet 

1.1 Winetales IVS (nedan Winetales) tillämpar dessa köp- och leveransvillkor (nedan Villkor) på samtliga avtal med privatkunder avseende leverans inom Sverige. Kunden accepterar villkorens giltighet genom att bekräfta detta innan bindande beställning av varan.

1.2 Genom ditt godkännande av dessa Villkor försäkrar du att du

a/ läst igenom och accepterar dessa Villkor 

b/ är minst 20 år gammal

c/ agerar som konsument och privatperson

d/ endast kommer att använda de beställda varorna för eget eller familjens privata bruk 

e/ ej använder dig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör dig

f/ har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet

g/ ej använder dig av eller uppger ett personnummer som avser någon annan

1.3 Enligt 4 kap. 2 § 1 st p. 7 alkohollagen (1994:101738), SFS 2008:366 har den svenska alkohollagen ändrats. Sedan 2008-07-01 har förbudet mot privatimport genom mellanhand upphävts. Numera är det tillåtet för privatpersoner att genom mellanhand (säljare/transportör) införa sådana drycker till Sverige under förutsättning att: 

a/ köpet sker från ett EU-land 

b/ köparen har fyllt 20 år

c/ dryckerna är avsedda för köparens eller dennes familjs personliga bruk2. Avtalspart
 

2.1 Det är en förutsättning att du

a/ har fyllt 20 år

b/ är bosatt i Sverige

c/ köper varan för personligt bruk

För det fall någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda äger Winetales rätt att häva köpet och erhålla skadestånd.


2.2
 Även om du skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Winetales uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.3. Avtalsslut
 

3.1 Avtal ingås och du blir betalningsskyldig när du ”bekräftar” beställningen av varorna i varukorgen.

3.2 Winetales förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om det enligt Winetales egen bedömning finns en misstanke om att beställningen inte är laglig, bl.a. att beställaren inte har fyllt 20 år eller att det finns risk att varan inte är avsedd för eget, personligt bruk.4. Ångerrätt
 

4.1 Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna.

4.2 Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela eller delar av ordern betalar vi tillbaka det varubelopp du har betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas inte.

4.3 När en vara returneras till oss så får du som kund bekosta returfrakten och ansvarar ifall varan skadas under transporten.5. Slut på lager, ersättningsvara
 

5.1 Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager.

5.2 Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.

5.3 Du har alltid rätt att omedelbart häva ditt köp om den beställda varan är slut.


6. Priser 

6.1 Priset enligt uppdragsbekräftelsen avser drycker inklusive förpackning, transportkostnad, svensk alkohol- och mervärdesskatt.

6.2 Med transportkostnad avses kostnad för en enda försändelse till den leveransadress som du angivit eller till transportörens närmaste utlämningsställe.

6.3 Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

6.4 Priset anges och betalas i SEK.

6.5 Aktuella leveranskostnader framgår av speciell information i Kassan.


7. Betalning
 

7.1 Betalning kan ske genom följande alternativ:

a/ faktura

b/ kortbetalning

7.2 Vid faktura gäller betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta i enlighet med de villkor som finns tillgängliga i Kassan. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel sker kreditkontroll och fakturering vid ordertillfället.  

7.3 Vid betalning med kort framgår vilka kort som accepteras av betalningsinformationen i Kassan. Kunden måste själv vara innehavare av kortet. Betalningen dras direkt.

7.4 Du ansvarar för alla kostnader som tillkommer i samband med betalningsöverföring och eventuell valutaväxling.

7.6 Winetales får aldrig tillgång till kortinformationen och/eller personnummer och kan därför inte registrera eller lagra dina uppgifter. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta Winetales kundtjänst.


8. Leverans 

8.1 Leverans sker endast till adress inom Sverige. Transport sker genom av Winetales anlitad transportör.

8.2 Leveranstid för aktuell mottagareadress framgår av information i Kassan.

8.3 Vid hemkörning ansvarar du för att varan kan tas emot på den angivna leveransadressen. Transportören ringer dig och avtalar tid för leverans. Om varan inte kan överlämnas till dig vid leveransadressen inom överenskommen tid, är du skyldig att avhämta paketet på den plats och inom den tid som transportören anger.

8.4 Leverans sker och risken går över när varan kommer i din ägo eller vid ditt dröjsmål avseende mottagning av varan. Winetales ansvarar inte för försämring av varan som inträffar efter det att du underlåtit att ta emot varan i rätt tid och som enbart beror på varans egen beskaffenhet.

8.5 Om du trots överenskommelse om leveranstid med transportören, inte är hemma och kan ta emot paketet vid denna tidpunkt äger Winetales rätt att debitera dig för de eventuella extrakostnader som kan uppstå i samband med retur av varan.

8.6 Om du inte tar emot alternativt hämtar ut ditt paket, utan att meddela oss om att du utnyttjar din ångerrätt, debiteras du för fraktkostnad, returfrakt och hantering.


9. Transportskador 

9.1 Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till dig. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du omedelbart anmäla detta till transportören. Om dessa ej åtar sig skadeansvaret, skall du kontakta oss.

9.2 Vid retur från dig till oss står du för skador som kan uppstå under transporten.

9.3 Om returen beror på felleverans eller skadad produkt står Winetales för returfrakten.


10. Felleverans, fel i varan 

10.1 Har du fått en felaktig vara skall du meddela oss detta snarast så att vi kan diskutera hur Winetales kan ersätta felet.


11. Personuppgifter
 

11.1 Winetales är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna administrera vår kundrelation och för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt tillstånd. 

 

Kunden har rätt att komma åt, korrigera och radera personuppgifter eller invända mot behandlingen, genom att skriva till kundtjänst.

 

 


12. Force Majeure
 

12.1 Winetales är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan.

12.2 Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel nytt regelverk som allvarligt försvårar genomförandet av försäljning och leverans av varan.


13. Tillämplig lag, behörig domstol 

13.1 Svensk materiell rätt äger tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan Winetales och dig.

13.2 Behörig domstol för talan mot Winetales är Malmö Tingsrätt i första instans.

13.3 Vid klagomål kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Winetales följer nämndens rekommendation.


14. Lagringstid för vin 

De rekommenderade lagringstiderna som är angivna på våra produkter är en bedömning som vi har gjort tillsammans med utbildade sommelierer och oberoende vinkonsulter. I och med att vin ständigt är under förändring och att årgångar skiljer sig åt kan vi inte ta något ansvar för om lagringstiderna inte uppfyller dina förväntningar.

 

 

Allmänna Villkor
 

1.   Parter, avtal etc.

 

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallad Allmänna Villkoren) gäller för avtal och beställningar mellan International Business Advice Consulting AB, org. nr 556971-5138 (nedan kallad IBA Consulting) och sådan fysisk person som beställer tjänst eller produkt vilken beskrivs på internetsidan Winetales.se, vilken drivs av IBA Consulting.

 

1.2 Om Kundens beställning innefattar sådana alkoholprodukter som säljs av IBA Consultings samarbetspartner Winetales IVS ingås avtalet om att köpa alkoholprodukten mellan Kunden och samarbetspartnern, som är säljare av alkoholprodukten, i enlighet med svensk lagstiftning för distansförsäljning av alkoholprodukter. En förutsättning för att distansförsäljning av alkoholprodukter ska vara laglig är att man följer lagstiftningen kring ålderskontroller m.m. Vid köp av viner eller övriga alkoholhaltiga drycker genom Winetales IVS (danskt org. nr cvr 36451971) gäller därför de villkor som Winetales IVS föreskrivit (Winetales IVS särskilda köpvillkor för svenska privatpersoner - se nedan) utöver och med företräde gentemot de Allmänna Villkoren i syfte att säkerställa att kraven i svensk alkohollagstiftning uppfylls.

 

1.2.1 Dessa särskilda villkor omfattar alltså enbart kunder som beställt vin eller andra alkoholhaltiga produkter.

1.2.2 För vad som inte är särskilt reglerat i de särskilda villkoren gäller de Allmänna Villkoren även för beställningar som innefattar vin.

1.3 Frågor gällande beställningar av tjänster och produkter på winetales.se som inte består av vinflaskor eller övriga alkoholhaltiga produkter hanteras av IBA Consulting. 

 

1.4 Frågor gällande Winetales IVS produkter besvaras av Winetales IVS enligt de kontaktuppgifter som anges i Winetales IVS särskilda köpvillkor.

Villkor för beställning av de övriga tjänster och produkter på winetales.se som anges i punkten 1.3 ovan inkluderar att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridisk bindande avtal, att Kunden är folkbokförd i Sverige, att det betalningskort som Kunden uppger vid sin ansökan inte är spärrat samt att det finns tillräckliga medel på till kortet anslutet konto. Vid ansökan om fakturabetalning som betalningssätt förbehåller sig IBA Consulting rätten att avslå ansökan utan att lämna särskild motivering.

 

 

2.  Betalning

 

2.1 Kunden kan välja att betala tjänster och produkter med olika betalningsalternativ. Alternativen är betal- och kreditkort, exempelvis VISA eller Mastercard, eller fakturabetalning. För det fall Kunden väljer fakturabetalning kan kreditprövning komma att ske samt kreditupplysning komma att inhämtas. IBA Consulting förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om fakturabetalning utan att lämna särskild motivering. IBA Consulting har vid fakturabetalning rätt att till annan överlåta eller pantsätta sin fordran enligt fakturan.

 


3. Reklamation och ångerrätt

3.1 Om det är fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden anmäla detta till IBA Consulting så snart Kunden upptäckt felet. Skulle Kunden vara missnöjd med någon genomförd kurs eller annan aktivitet måste Kunden anmäla detta i rimlig anslutning till genomförd sådan kurs eller utbildning, så att IBA Consulting kan få möjlighet att föreslå åtgärder för att om möjligt tillmötesgå Kundens förväntningar.

3.2 Om en vara saknas vid leverans ersätter IBA Consulting kunden med varans värde samt att erlagd betalning för varan återbetalas.

 

 

 


15. Företagsinformation

Post- och besöksadress

Winetales IVS

A.P. Møllers Allé 9C

2791 Dragør

Danmark

 

Lager

Winetales IVS

A.P. Møllers Allé 9D

2791 Dragør

Danmark


Danskt registreringsnummer

CVR: 36451971

 

 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur IBA Consulting AB och dess danska dotterbolag Winetales IVS samlar in, anva¨nder och skyddar dina personuppgifter. Vi a¨r ma°na om att skydda dina personuppgifter. Om vi ber dig om personuppgifter kan du vara sa¨ker pa° att sa°dan information bara anva¨nds i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Samtycke

Genom att genomfo¨r ko¨p pa° va°r webbplats eller pa° via annan kommunikationskanal registrerar eller o¨verfo¨r dina personuppgifter till oss godka¨nner du att du har la¨st den ha¨r integritetspolicyn och samtycker till den behandling av personuppgifter och mottagande av marknadsfo¨ring som beskrivs nedan. Vi fo¨rbeha°ller oss ra¨tten att emellana°t go¨ra a¨ndringar i denna policy genom att uppdatera va°r webbplats med de nya villkoren. Du bo¨r da¨rfo¨r kontrollera informationen ha¨r med ja¨mna mellanrum fo¨r att fo¨rsa¨kra dig om att du a¨r no¨jd med fo¨ra¨ndringarna.

Personuppgiftsansvarig

IBA Consulting AB, org.nr 556971-5138, och dess dotterbolag Winetales IVS, org.nr 502075-6150, a¨r personuppgiftsansvariga och da¨rmed ansvariga fo¨r sin respektive behandling av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framga°r av denna integritetspolicy,

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering fo¨r nyhetsbrev hos oss, vid ko¨p av va°ra produkter och tja¨nster, deltagande vid vinprovningar eller deltar i annan marknadsfo¨ringsaktivitet kan du komma att ombes att la¨mna information om dig sja¨lv som anses utgo¨ra personuppgifter enligt ga¨llande lagstiftning. Detta kan omfatta:

 • namn, personnummer och kontaktinformation;

 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation

  och annan information som du la¨mnar fo¨r ko¨p eller leverans av en

  produkt eller tja¨nst;

 • annan anva¨ndargenererad information som du aktivt va¨ljer att dela med

  dig av via va°ra webbplatser.
  Komplettering genom inha¨mtning av information fra°n och samko¨rning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

  Anga°ende insamling av information via cookies ha¨nvisar vi till va°r cookie-policy.

page1image4000247024page1image4000247424

Syfte med anva¨ndning av personuppgifter

Va°rt syfte med insamling och anva¨ndning av personuppgifter a¨r att bearbeta och hantera dina besta¨llningar av produkter och tja¨nster och ge dig tillga°ng till information och marknadsfo¨ring.

Baserat pa° det samtycke som du la¨mnar i enlighet med denna integritetspolicy kan vi emellana°t komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, fo¨r att informera dig om va°ra och va°ra koncernbolags produkter och tja¨nster samt skicka direktreklam, tja¨nsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha gla¨dje av. Vi sa¨ljer inte och la¨mnar inte ut dina personuppgifter till tredje man fo¨r dennes marknadsfo¨ringsa¨ndama°l utan ditt uttryckliga samtycke.

Fo¨r att uppfylla a¨ndama°len ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan ocksa° komma att la¨mnas ut till och behandlas av va°ra auktoriserade samarbetspartners fo¨r behandling pa° uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan a¨ven komma att la¨mnas ut fo¨r att uppfylla ra¨ttsliga skyldigheter och kan o¨verla¨mnas till polis och andra relevanta myndigheter na¨r sa° a¨r tilla°tet eller kra¨vs enligt lag.

Lagring av uppgifter

Vi vidtar rimliga a°tga¨rder fo¨r att sa¨kersta¨lla att vi endast bevarar information om dig sa° la¨nge som det a¨r no¨dva¨ndigt fo¨r att kunna fullgo¨ra de a¨ndama°l fo¨r vilka de samlades in eller lagringen beho¨vs fo¨r att uppfylla ra¨ttsliga fo¨rpliktelser enligt lag.

Cookies

Fo¨r information om anva¨ndningen av cookies pa° va°r webbplats, se va°r cookie-policy.

Dina ra¨ttigheter och tillga°ng till information

Dina ra¨ttigheter som du kan tilla¨mpa i fo¨rha°llande till oss a¨r:

ra¨tt till tillga°ng – inneba¨r att du har ra¨tt att fa° veta vilken information vi behandlar om dig, hur vi samlar in den, om vi har delat den med na°gon annan och hur la¨nge vi bera¨knar spara den. Du kan fa° tillga°ng till denna information genom att kontakta kundtja¨nst eller genom att skicka ett mejl till oss neka en bega¨ran som a¨r repetitiv, a¨ventyrar andras

page2image4039653968page2image4039654304

 

personliga integritet eller som avser a°tkomst som inte fa°r ges pa° grund av lag.

ra¨tt till ra¨ttelse – inneba¨r att om vi har felaktiga uppgifter om dig eller om du vill komplettera dessa ska vi ra¨tta uppgifterna eller la¨gga till den o¨nskade informationen.

ra¨tt att ta tillbaka ditt samtycke – inneba¨r att du har en ra¨tt att a°terkalla ett samtycke som du har la¨mnat. Vi uppho¨r da° med behandlingen av den aktuella informationen om det inte finns en annan ra¨ttslig grund som ger oss ra¨tt att fortsa¨tta behandlingen. Vi informerar dig da° om detta.

ra¨tt att inva¨nda – inneba¨r att om du anser att vi behandlar personuppgifter felaktigt eller i ono¨dan sa° kan du inva¨nda mot behandlingen.

ra¨tt att bega¨ra begra¨nsning – inneba¨r att om du tycker vi behandlar dina personuppgifter felaktigt sa° ska vi begra¨nsa behandlingen av dina uppgifter under tiden vi pro¨var om sa° a¨r fallet. Under begra¨nsningen fa°r vi enbart lagra dina uppgifter sa°vida du inte samtycker till annat.

ra¨tt till radering – inneba¨r att du kan fa° alla dina personuppgifter raderade fra°n va°ra system om vi har inte har en laglig grund som tilla°ter oss att fortsa¨tta behandla dina personuppgifter.

ra¨tt till dataportabilitet – inneba¨r att du har ra¨tt att fa° en kopia av dina uppgifter o¨verfo¨rda till na°gon annan. Vi genomfo¨r o¨verfo¨ringen sa° la¨nge uppgifterna lagras hos oss digitalt och det a¨r tekniskt mo¨jligt. Alternativt sa° fa°r du ett la¨sbart register som du kan o¨verfo¨ra pa° egen hand.

Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller va°r behandling av dina personuppgifter a¨r du va¨lkommen att go¨ra sa° pa° info@winetales.se